LUDVIKA – ENERGISTADEN NO.1

Världens största transformatorlåda, Krafttanken, är placerad i Ludvikas centrum. Krafttanken är inte bara ett landmärke som visar att Ludvika med Hitachi Energy är världsmästare inom högteknologi och elkraftöverföring. Den är även en del i att förse viktiga samhällsfunktioner med elektricitet vid en kris, tack vare att den innehåller ett batterilager fylld med fossilfri energi från
SOL VIND och VATTEN i LUDVIKA med OMNEJD.

Krafttanken och batterilagret för drift för lokal energiförsörjning i eventuell kristid ägs av det utvecklingsbolaget Samarkand2015

Krafttanken används i forskningsprojekt för cybersäkerhet i elnätet.
Läs mer om COLA-projektet