Energilagret

Ludvika kommun har de senaste åren satsat stort på solel. I centrala staden har det växt fram ett solcentrum, med stora solelsinstallationer på Sporthall, brandstation, församlingsgård och en intilliggande skola. I Krafttanken finns ett multifunktionellt energilager som blir en viktig resurs om det blir ett stort fel i det nationella elnätet. Energilagret består av ett batteri som laddas med fossilfri energi, bland annat från de solelsinstallationer som finns i närheten. Läs mer här om hur energilagret kan försörja samhällskritiska funktioner med el
Konceptet är applicerbart på andra kommuner med vattenkraftverk i sin närhet och därför har det rönt stort intresse både nationellt och internationellt.
Energilagret i Ludvika ska ingå i ett lokalt mikronät och dessutom fungera som en testanläggning för aktiv styrning av energianvändning. Eftersom energilagrets centrala placering är viktig för funktionen lämpar det sig även för en anläggning med laddstolpar för elfordon som kan tanka fossilfri el från energilagret.

Filmen nedan är inspelad på webbinarium som hölls hos High Voltage Valley. På webbinariet får du höra projektledare, akademi och övrig expertis berätta och svara på frågor om denna innovativa satsning.

Moderator är Johanna Barr från Power Circle.
Medverkande: Lisbeth Söderling, High Voltage Valley, Fredrik Brändström, Energimyndigheten, Wilhelm Jacobsson, Hitachi Energy, Magnus Speychal, Sweco, Arne Löv, VB Energi, Arne Adolfssons, Ludvika kommun, Jan-Olof Olsson, MSB, Malin Wallenberg, VB Energi, Désirée Kroner, Högskolan Dalarna.

Arbetet med detta energilager genomförs i ett projekt, i samarbete mellan High Voltage Valley/Samarkand, Ludvika kommun, Hitachi Energy, VB Energi, VB Kraft, Altpower, och Högskolan Dalarna. I denna film berättar medverkande ur projektgruppen mer detaljerat om hur arbetet med energilagret gått till.